Δεδομένου ότι σήμερα οι περισσότεροι μαθητές μας δυσκολεύονται με τη …γεωγραφία, έφτιαξα ένα σύντομο αρχείο παρουσίασης (ppt), προκειμένου να τους βοηθήσω να «τοποθετήσουν» στο χάρτη και στο μυαλό τους την περιοχή του Ισραήλ. Μπορεί να υποστηρίξει το πρώτο μάθημα της Β΄ γυμνασίου.
Είναι στη διάθεσή σας εδώ: Μάθημα 1- Β γσίου

πηγή http://blogs.sch.gr/akanthor/