Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

1.1 Η αναζήτηση του Θεού - Α΄ Λυκείου

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την πρώτη θεματική ενότητα της α΄λυκείου από το συνάδελφο   


Η τέχνη του θεολογείν: 1.1 Η αναζήτηση του Θεού - Α΄ Λυκείου: Υπάρχει Θεός; Μήπως ο Θεός δεν υπάρχει και είναι δημιούργημα της ανάγκης και της φαντασίας του ανθρώπου για να πιστέψει σε μια ανώτερη ...

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Λύκειο ...

Ενημέρωση σε θέματα εκπαιδευτικά, θεολογικά, διδακτικά και παιδαγωγικά: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Λύκ...: Από το σχολικό έτος 2016-17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρ...

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στα Γυμνάσιο.....

Ενημέρωση σε θέματα εκπαιδευτικά, θεολογικά, διδακτικά και παιδαγωγικά: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στα Γυμ...: Από το σχολικό έτος 2016-17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρ...

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Δημοτικό.....

Ενημέρωση σε θέματα εκπαιδευτικά, θεολογικά, διδακτικά και παιδαγωγικά: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Δημ...: Από το σχολικό έτος 2016-17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρ...

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Θρησκευτικά: Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο

 Από τον Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων (ΠΕ01) της Περιφέρειας Κρήτης κ. Γεώργιο Στριλιγκά εκδόθηκε ενημερωτικό σημείωμα για τις αλλαγές που αφορούν στο μάθημά μας από το τρέχον σχολικό έτος και  ορισμένες χρήσιμες οδηγίες γύρω από αυτές. H ενημέρωση αφορά στην έναρξη της γενικής εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά, τα οποία έχουν υπογραφεί.
 Α. Έναρξη εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Από το σχολικό έτος 2016-17, τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και όλους τους τύπους σχολείων (Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια). Τα Προγράμματα, τα ΦΕΚ των οποίων θα έλθουν στα σχολεία εντός των προσεχών ημερών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.: http://iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=451 Τα Προγράμματα εφαρμόζονται από την αρχή του σχολικού έτους, σε όλες τις τάξεις. Τα παλιά σχολικά βιβλία που έχουν διανεμηθεί στα παιδιά, θα αξιοποιούνται επικουρικά, κατά την κρίση του διδάσκοντα, εφόσον υπάρχει σε αυτά διδακτικό υλικό για το μάθημα, σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα. 
Στην παραπάνω διαδικτυακή διεύθυνση του Ι.Ε.Π., εκτός από το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου, επίσης, θα βρείτε τον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου. Επιπλέον, θα βρείτε προτεινόμενο Διδακτικό Υλικό για όλες τις βαθμίδες και όλες τις τάξεις, κατά τάξη και κατά Θεματική Ενότητα, το οποίο περιλαμβάνει υλικό για τον μαθητή, για την επεξεργασία των Θεματικών και Διδακτικών Ενοτήτων, και πληροφοριακό υλικό για τον εκπαιδευτικό.
 Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι στα νέα Προγράμματα Σπουδών προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος να γίνεται σε ενιαίο δίωρο, όπου το μάθημα είναι δίωρο, ενώ συστήνεται η δίωρη διδασκαλία ανά 15/μερο, όπου είναι μονόωρο. 
Β. Υποστηρικτικές και επιμορφωτικές δράσεις Για την υποστήριξη της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων προγραμματίζονται: Ειδικός ιστότοπος για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, του οποίου η λειτουργία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα.  Στον ιστότοπο θα αναρτηθεί, εκτός από το ήδη δημοσιευμένο διδακτικό υλικό, το εικονιστικό υλικό των Θεματικών Ενοτήτων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν διήμερη επιμόρφωση, στην περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016, σε κατά τόπους επιμορφωτικά κέντρα, ενώ τον Νοέμβριο  θα πραγματοποιηθεί τριήμερη επιμόρφωση των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών. Στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. υπάρχει η σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο «Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά» (http://iep.edu.gr/index.php/el/prokirixeis/menu-proskliseis/452-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos). 
Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι δικές μου επιμορφωτικές συναντήσεις, με αρχή από τα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Γ. Καλές πρακτικές για τα πρώτα βήματα Η έναρξη της εφαρμογής, από την αρχή του σχολικού έτους, επιβάλλει να ενημερωθούμε όλοι για τα αναγκαία. Στη συνέχεια, σταδιακά και σταθερά, μπορούμε να επεκταθούμε σε όλο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό  και να εμβαθύνουμε σε αυτό. Πρώτο αναγκαίο βήμα είναι να εντοπίσουμε τα βασικά υλικά μας, δηλαδή το Πρόγραμμα Σπουδών, τον Οδηγό Εκπαιδευτικού και το προτεινόμενο υλικό. Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου είναι χρήσιμος για όλες τις βαθμίδες, επειδή περιλαμβάνει μεθοδική παρουσίαση των διδακτικών τεχνικών που αναφέρονται στα Προγράμματα (σ. 109 κ.ε.) Επίσης, να εντοπίσουμε το υλικό για την πρώτη Θεματική Ενότητα από την οποία θα ξεκινήσουμε σε κάθε τάξη. Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε για τους βασικούς σκοπούς/στόχους της κάθε τάξης, όπως αναφέρονται στην εισαγωγή κάθε τάξης στο Πρόγραμμα Σπουδών και να έχουμε για γενική εικόνα για τις Θεματικές Ενότητες κάθε τάξης (για το Γυμνάσιο στο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, σ. 79 και για το Λύκειο στο  Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου, σ. 4). 
Στις πρώτες ώρες της διδασκαλίας, μπορούμε να αφιερώσουμε διδακτικό χρόνο για: Να συζητήσουμε με τους μαθητές γύρω από τα διδακτικά θέματα της χρονιάς και τους τρόπους επεξεργασίας τους, δηλαδή με δραστηριότητες διερεύνησης και συνεργασίας μεταξύ τους. Να προετοιμάσουμε τους μαθητές για εργασία σε ομάδες, επειδή συχνά θα χρειαστεί να δουλέψουν με αυτό τον τρόπο. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών σε ένα τμήμα, μπορούμε να οργανώσουμε ομάδες μικτής ικανότητας, με 4-6 μαθητές σε καθεμιά. Για το ζήτημα αυτό είναι χρήσιμες οι οδηγίες στο μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο (βλ. περισσότερα στο Η. Ματσαγγούρα, Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, σ. 48, στη διεύθυνση:http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-A107). Να συζητήσουμε με τους μαθητές για τρόπους δουλειάς, που αξιοποιούν τη διερεύνηση και εντάσσουν δημιουργικά όλους τους μαθητές στο μάθημα (σχετική ανάλυση στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, σ. 104 – 109). Να καθοδηγήσουμε τους μαθητές να οργανώνουν φάκελο του μαθήματος (φάκελο ή μικρό ντοσιέ), όπου θα φυλάσσουν το υλικό και τις εργασίες τους, καθώς επίσης ένα τετράδιο, της επιλογής τους, όπου θα σημειώνουν βασικά σημεία από κάθε μάθημα και το πρόγραμμά τους (ημερολόγιο μάθησης). Να ξεκινήσουμε τη διδασκαλία με την πρώτη Θεματική/Διδακτική Ενότητα. Να προσπαθήσουμε κατά τη διδασκαλία να εμπλέξουμε τους μαθητές σε διδακτικές δραστηριότητες διερευνητικής και βιωματικής μορφής. Για τον σκοπό αυτό είναι αποτελεσματικό να δίνουμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας με τα βήματα της δουλειάς τους.  Οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν το υλικό τους, να συζητήσουν μεταξύ τους, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να αξιολογήσουν το θέμα τους. Στο τέλος της Ενότητας, μπορούμε να συζητήσουμε με τους μαθητές εντυπώσεις, σχόλια προτάσεις για το διδακτικό θέμα και τον τρόπο που το προσεγγίσαμε. 
Στο Γυμνάσιο, κάθε Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται σε 3-5 διδακτικά δίωρα. Ο εκπαιδευτικός του Γυμνασίου, σε συνεργασία με τους μαθητές, θα επιλέξει ποια από αυτά τα θέματα θα εντάξει στη διδασκαλία,  λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της τάξης, π.χ. ποια θέματα έχουν ήδη επεξεργαστεί τα παιδιά σε προγενέστερες τάξεις, καθώς επίσης αποφασίζει πώς θα κατανείμει αυτά τα διδακτικά θέματα στα  δίωρα. Επισημαίνω ότι στο Γυμνάσιο δεν διδάσκουμε όλα τα θέματα που αναφέρονται στο Πρόγραμμα. 
Στο Λύκειο, κάθε Διδακτική Ενότητα αντιστοιχεί σε ένα διδακτικό δίωρο. Σε κάθε Ενότητα, ξεκινούμε τον σχεδιασμό της διδασκαλίας από τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Στο Γυμνάσιο, επιλέγουμε από τη στήλη Βασικά Θέματα ποια θα διδάξουμε. Στη συνέχεια, αποφασίζουμε για τη μέθοδο διδασκαλίας ή τη διδακτική δραστηριότητα, με την οποία θα υλοποιήσουμε τον στόχο μας και θα πετύχουμε την προσδοκώμενη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγουμε και το κατάλληλο διδακτικό υλικό, από αυτό που προτείνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό, αυτό που έχει συγκεντρωθεί στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. ή ακόμη και δικό μας.
 Ως μέθοδοι διδασκαλίας στο Λύκειο προτείνονται η Διερευνητική και η Βιωματική (βλ. περισσότερα στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου, σ. 42-46). 
Τα Προγράμματα Σπουδών δίνουν έμφαση σε εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του μαθητή (βλ. περισσότερα στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, σ. 229 κ.ε.). Στο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου υπάρχει ξεχωριστή στήλη, η οποία αναφέρεται στο τι αξιολογείται σε κάθε Ενότητα. Για το ζήτημα της αξιολόγησης στο Γυμνάσιο αναμένονται και οι τελικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, που αφορούν σε όλα τα μαθήματα.
 * Πηγή: Ιστοσελίδα Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων Κρήτης

το βρήκαμε εδώ 
http://religiousnet.blogspot.gr/2016/09/blog-post_80.html

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου, που θα ισχύσει από το τρέχον σχολικό έτος 2016-17.

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ερμηνεία της εικόνας του Γενεσίου της Θεοτόκου.Αποτέλεσμα εικόνας για γενεσιον τησ θεοτοκου

Ερμηνεία της εικόνας
O βυζαντινός αγιογράφος της εικόνος της Γεννήσεως της Θεοτόκου ακολουθεί στην ένταξη των σχετικών σκηνών το απόκρυφο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου διά να υπογραμμίσει τη θαυματουργική Γέννηση της Θεοτόκου. Ταυτοχρόνως όμως μένει πιστός στη διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως την βλέπομε στα τροπάρια της εορτής. Διά τούτο ενώ εικονίζει την Θεοτόκο εντός λίκνου, ως βρέφος εσπαργανωμένον, δεν παραλείπει να επιγράψει υπεράνω της κεφαλής της τα συνήθη συμπιλήματα ΜΡ – ΘΥ (Μήτηρ Θεού). Σε όλα σχεδόν τα τροπάρια τόσον της εορτής της Γεννήσεως της Θεοτόκου, όσον και της Συλλήψεως της Αγίας Άννης (9 Δεκεμβρίου), τονίζεται ότι η γεννηθεῖσα ή συλληφθεῖσα παιδίσκη είναι Μητέρα του Θεού.
Στην εικόνα, δεσπόζει η μορφή της Αγίας Άννης, που εικονίζεται μισοκαθισμένη στο κρεββάτι. Με την αριστερά της χείρα, που μόλις προβάλλει από το ολοκόκκινο μαφόριό της, στηρίζει την κεκλιμένη κεφαλή της. Οι ευσεβείς σκέψεις, στις οποίες έχει βυθισθεί, λόγῳ του παραδόξου θαύματος, διαβάζονται στην έκφραση του προσώπου της.
Αποτέλεσμα εικόνας για γενεσιον τησ θεοτοκου

Στο μέσον της εικόνος εικονίζονται οι υπηρέτριες, αι «παιδίσκαι», που σπεύδουν να δώσουν φαγητό στη λεχώ και να την περιποιηθούν. Η μεσαία ίσως να είναι η Ιουδίθ, την οποία κατ᾽ όνομα αναφέρει το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Μία από τις υπηρέτριες με ριπίδιο κάμνει αέρα στην Άννα.
Η σκηνή στο άνω αριστερό μέρος της εικόνος έχει εμπνευσθεί από την συνάντηση του Ιωακείμ και της Άννης μετά την αναγγελία υπό του αγγέλου περί αποκτήσεως τέκνου. Οι δύο ευτυχισμένοι γονείς εναγκαλίζονται και ασπάζονται στην πύλη του σπιτιού των (ή στην Χρυσή πύλη της πόλεως). Η Αγία Άννα λέγει στον άνδρα της, κατά το Πρωτευαγγέλιο: «Νῦν οἶδα ὅτι Κύριος ὁ Θεός εὐλόγησέ με σφόδρα…».
Στο δεξιό μέρος της εικόνος εικονίζεται ο Ιωακείμ σε στάση προσευχής. Σε αυτή την ιερή στιγμή τον ευρήκε ο άγγελος, που του μετέφερε την χαρμόσυνη είδηση. Ο Ιωακείμ ευρίσκεται απέναντι από την Θεοτόκο, έχει στραμμένο το βλέμμα του προς αυτήν και συνομιλεί μαζί της.
Πλησίον της νεογεννήτου Παναγίας κάθεται γνέθουσα μία παιδίσκη.
Στην όλη εικόνα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς. Τα χρώματα των ενδυμάτων και των αρχιτεκτονημάτων είναι ζωηρά, τα πρόσωπα φωτεινά, όπως άλλωστε ταιριάζει στη γέννηση τέκνου ύστερα από πολλά χρόνια αναμονής.
Αποτέλεσμα εικόνας για γενεσιον τησ θεοτοκου
Κλείνομε την ανάλυση της εικόνος της Γεννήσεως της Θεοτόκου μέ απόσπασμα από τον λόγο του Αγίου Ἰωάννου Δαμασκηνού «Εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου»:
«Ω ζεύγος λογικών τρυγόνων Ιωακείμ και Άννα το σωφρονέστατον. Υμείς τον της φύσεως νόμον, την σωφροσύνην, τηρήσαντες των υπέρ φύσιν κατηξιώθητε· τετόκατε (=έχετε γεννήσει) γαρ τω κόσμῳ Θεού μητέρα απείρανδρον. Υμείς ευσεβώς και οσίως εν ανθρωπίνῃ φύσει πολιτευσάμενοι, υπέρ αγγέλους και των αγγέλων δεσπόζουσαν νυν θυγατέρα τετόκατε. Ω θυγάτριον ωραιότατον και γλυκύτατον· ω κρίνον αναμέσον των ακανθών εκφυέν εξ ευγενεστάτης και βασιλικωτάτης ρίζης δαβιτικής… Ω ρόδον εξ ακανθών των Ιουδαίων φυέν και ευωδίας θείας πληρώσαν τα σύμπαντα. Ω θύγατερ Αδάμ και μήτηρ Θεού. Μακαρία η οσφύς και η γαστήρ εξ ων ανεβλάστησας· μακάριαι αι αγκάλαι αι σε εβάστασαν και χείλη τα των αγνών φιλημάτων σου απολαύσαντα, μόνα τα γονικά, ίνα ης εν πάσιν αειπαρθενεύουσα».
Απολυτίκιο της εορτής
Ἦχος δ’
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον
πηγή http://agios-dimitrios.blogspot.gr/2014/09/blog-post_71.html?spref=bl
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...