Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Αν οι τρεις Ιεράρχες ήταν σήμερα δάσκαλοι….


Fwto-3-Ierarxes
Αρχιμανδρίτου Καλλινίκου Μαυρολέοντος

Κανένας δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ ὅτι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες μποροῦν νά σταθοῦν ὡς ὁδηγοί τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Αὐτοί περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον ἀντιμετώπισαν τόν ἄνθρωπο μέ ἕνα τρόπο ἀκριβῆ καί ὑπεύθυνο. Τόν εἶδαν ὡς ἕνα ὄν μέ ἀπεριόριστη ἀξία, πλασμένο ἀπό τό Θεό γιά νά γίνει Θεός! Δέν τόν μελέτησαν μόνο μέ τή θεωρία, τόν βοήθησαν καί μέ τήν πράξη. Ἡ ζωντανή, ὁλοκληρωμένη καί ἀναγεννημένη προσωπικότητά τους περιέλαβε τόν ἄνθρωπο ὡς σύνολο. Τόν ἄνθρωπο μέ ὅλες τίς ἀξίες του: παιδεία, τέχνη, ἐργασία, κοινωνικότητα, οἰκογένεια, πατρίδα. [1]
Ἀγάπησαν ὅ,τι ὡραῖο καί ἀληθινό ὑπάρχει στόν ἄνθρωπο. Καί μάλιστα, ἰδιαιτέρως στό νέο ἄνθρωπο. Τό παιδί. Τό μαθητή μας. Γι’αὐτό καί ἡ διδασκαλία τους εἶναι πολύτιμη σέ μᾶς πού καθοδηγοῦμε τό σύγχρονο νέο ἄνθρωπο.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, ἀρχή τοῦ σχολικοῦ ἔτους 20….. καί ὥρα 9.00 π.μ. συνῆλθε στήν πρώτη τακτική του συνεδρίαση ὁ Σύλλογος διδασκόντων τῶν Ἐκπαιδευτηρίων μας «Ἑλληνοχριστιανική Παιδεία» τόν ὁποῖο ἀποτελοῦν οἱ Διδάσκαλοι:
  • ·Βασίλειος, Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας, ὁ ἐπονομαζόμενος Μέγας
  • ·Γρηγόριος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἐπονομαζόμενος Θεολόγος καί
  • ·Ἰωάννης, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἐπονομαζόμενος Χρυσόστομος
καί ἀφοῦ διαπιστώθηκε ἡ νόμιμη ἀπαρτία, ἄρχισε ἡ συνεδρίαση.
Τό λόγο πῆρε πρῶτος ὁ Βασίλειος καί εἶπε τά ἑξῆς:
Ἀγαπητοί συνάδελφοι, μιά καί βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς νέας ἐκπαιδευτικῆς περιόδου, νομίζω πώς καλό θά ἦταν νά χαράξουμε τίς βασικές ἀρχές τοῦ παιδαγωγικοῦ καί διδακτικοῦ μας ἔργου.
Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι σκοπός τῆς ἀγωγῆς εἶναι νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο ἀντάξιο τῆς θείας καταγωγῆς του, ἀλλά καί τοῦ θείου προορισμοῦ του. Ὄχι μόνο νά γίνει ἰσχυρή προσωπικότητα γιά νά δράσει καί νά προσφέρει στήν κοινωνία, ἀλλά καί νά κατασταθεῖ «συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ».[2] Ἡ ὁμοίωση πρός τόν Θεό καί τελικά ἡ θέωση πρέπει νά εἶναι ἡ κύρια ἐπιδίωξη τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς καί τῆς ἀγωγῆς του. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, καί ὁ μικρός μαθητής μας ἐν προκειμένῳ, εἶναι «θεός κεκελευσμένος»[3]. Εἶναι «τό μόνον τῶν ζώων θεόπλαστον»[4], εἶναι «φυτόν οὐράνιον»[5], εἶναι «ὁμοδίαιτος τῶν ἀρχαγγέλων καί φωνῆς θείας ἀκροατής»[6], εἶναι «τῶν ἐπί γῆς ζώων τό τιμιώτατον, τό μετά τούς ἀγγέλους ἐν λογικοῖς τεταγμένον»[7], εἶναι «ὁ εἰκόνι Θεοῦ τετιμημένος»[8].

δ.ε.17 χριστιανική άσκηση - μοναχισμός

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

δ.ε.10 Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται καθώς πορεύεται στην έρημο.Δεκάλογος Α΄γυμνασίου from desphan

Μια αξιόλογη παρουσίαση που ανακάλυψα στο διαδίκτυο .Δυστυχώς , δεν αναφέρεται η πηγή .Παρακαλώ ,όποιος γνωρίζει το δημιουργό της παρουσίασης να μας ενημερώσει ,ώστε να προσθέσουμε τα στοιχεία της πηγής.

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΤο λιοντάρι του Χριστού.
Στο μεταξύ, το χειμώνα του 367 μ.Χ.,μεγάλη φτώχεια και ξηρασία έπεσε στην Καισάρεια.
Με τα χιόνια κλείσαν οι δρόμοι. Τα τρόφιμα άρχισαν να λιγοστεύουν.
Παιδιά ψάχνανε στα σκουπίδια, άνθρωποι πέθαιναν στους δρόμους από πείνα.
ο κόσμος είχε αγριέψει. Η πόλη ήταν έτοιμη να εκραγεί, βρίζανε τις αρχές και τους εμπόρους που είχανε γεμάτες τις αποθήκες, αλλά δεν τις άνοιγαν, περιμένοντας να ανέβουν οι τιμές.
   Μια μέρα, βλέπω ένα νέο άνδρα ντυμένο με ένα παλιό ράσο, να γυρίζει στην αγορά πάνω - κάτω και να φωνάζει: "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!, ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!"
Ο κόσμος μαζεύτηκε γύρω του.
"ΑΝΟΙΧΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΡΑ!!!" έλεγε στους εμπόρους, ή μάλλον τους διέταζε.

"Πώς να σου δώσω να καταλάβεις τα βάσανα του φτωχού. Χωρίς περιουσία, χωρίς κτήματα και χρήματα το μόνο που του απομένει είναι να πουλήσει τα παιδιά του δούλους, μήπως και αυτά τουλάχιστον γλιτώσουν τον θάνατο από την πείνα. Κι τι σκέφτεται ο φτωχός πατέρας; ποιο από όλα τα παιδιά του να πουλήσει!! προσφέρει τα σπλάχνα του για να βρει τροφή. Εσένα όμως πλούσιε, δε σε μαλακώνουν ούτε τα δάκρυα, ούτε οι αναστεναγμοί της καρδιάς, αλλά παραμένεις σκληρός και αλύγιστος, βλέπει τα πάντα σαν χρυσάφι και παντού μόνο χρυσάφι ονειρεύεσαι."
(Μέγας Βασίλειος, ομιλία εις το " Καθελώ μου τας αποθήκας")

Αυτός είπα μέσα μου είναι λιοντάρι, ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!
Τα λόγια του μαστίγιο!
Ρώτησα έναν δίπλα μου, ποιος είναι αυτός;
- O Βασίλειος μου είπε. Είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλειος.
Τον είχα ακουστά Ήταν αυτός που μαζί με τον Γρηγόριο από τη Ναζιανζό, είχε συγκρουστεί με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό.
Τώρα τον έβλεπα σε δράση.
Και μπορούσε να μιλάει έτσι, γιατί όπως έμαθα, ο ίδιος είχε μοιράσει τη μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς.

Για το λιοντάρι του Χριστού, δείτε κι ΕΔΩ
 

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ


Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

tillos_etisiosKyklos
Είναι οι γιορτές που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και διακρίνονται σε κινητές και ακίνητες.
Ακίνητες γιορτές είναι όσες γιορτάζονται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, όμως σε διαφορετική μέρα της εβδομάδας (π.χ. Τα Χριστούγεννα είναι ακίνητη γιορτή, επειδή γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία κάθε χρόνο, όχι όμως την ίδια μέρα).
Κινητές γιορτές είναι όσες δεν έχουν σταθερή ημερομηνία μέσα στο έτος, έχουν όμως σταθερή ημέρα της εβδομάδας. (π.χ. Η γιορτή της Αναλήψεως του Κυρίου είναι πάντοτε ημέρα Πέμπτη, διαφορετική όμως ημερομηνία). Επίσης έχουν όλες σχέση με τον καθορισμό του Πάσχα. (Αυτό ορίζεται ως η Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας).
Μια άλλη σημαντική διάκριση των εορτών γίνεται ανάλογα με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. Έτσι έχουμε:
giortes_etisiow_mesa
Μ’ αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία αγιάζει όλο το έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου (αυτή είναι η Πρωτοχρονιά της Εκκλησίας). Μας θυμίζει και μας καλεί να βιώσουμε θαυμαστά και σωτήρια γεγονότα. Προβάλλει τα γνήσια παιδιά της, τους Αγίους, να τους τιμήσουμε, να τους μιμηθούμε και να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν με τη Χάρη του Θεού να βρούμε κι εμείς τον δρόμο που πήραν κι εκείνοι και να βαδίσουμε προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου και ο προορισμός του πάνω στη γη.
footer eap

πηγή http://www.pemptousia.gr/2015/01/o-etisios-kiklos-ton-eorton/

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρείτη ppt

     Παρακολουθείστε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για τη διδακτική ενότητα 15 της β γυμνασίου .

http://users.sch.gr/kxevgenis/images/pdf/B%2015_H%20paravolh%20tou%20splaxnikou%20Samareith.pdf
titlos_ebdomadiaios
Ένα είδος εορτών είναι αυτές που επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα. Έτσι κάθε εβδομάδα είναι ένα μικρό εορτολόγιο, και κάθε μέρα αποτελεί και μια μικρή γιορτή, αφιερωμένη σε κάποιον άγιο ή σε κάποιο γεγονός, με την εξής σειρά:
1_Sunday_pic1Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Είναι η μέρα της Αναστάσεώς Του, το μικρό Πάσχα της κάθε εβδομάδας, Τότε συνάζονται στην εκκλησία όλοι οι χριστιανοί, για να Τον συναντήσουν και να Τον λατρεύσουν. Γενικά η Κυριακή είναι αφιερωμένη στη χαρά του Θεού, τη μελέτη του Λόγου του και σε καλά έργα.

2_Monday_pic1Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους και σε όλα τα αγγελικά τάγματα.


3_Tuesday_pic1Την Τρίτη τιμούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή του Χριστού, τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος επαίνεσε και είπε ότι δεν έχει γεννηθεί άνθρωπος ανώτερος από αυτόν.


4_Wensday_pic1Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Θυμόμαστε επίσης και τη συμφωνία που έκανε ο Ιούδας με τους Αρχιερείς για την προδοσία του Χριστού. Γι’ αυτό τηρούμε νηστεία.

5_Thursday_pic1Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο, τον οποίο ιδιαίτερα τιμά ο λαός.6_Friday_pic1Η Παρασκευή είναι η μέρα της σταυρικής θυσίας, του θανάτου του Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου. Γι’ αυτό και είναι μέρα νηστείας.


7_Saturday_pic1Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες, αλλά και στους νεκρούς, τους «κεκοιμημένους» πιστούς. (Γι’ αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα νεκροταφεία τα χαρακτηρίζουμε «κοιμητήρια», αφού πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών). Την ημέρα αυτή συνήθως γίνονται τα μνημόσυνα.
Η υμνολογία του εβδομαδιαίου κύκλου περιέχεται στο βιβλίο που λέγεται Παρακλητική ή Οκτώηχος.
footer eap

πηγή http://www.pemptousia.gr/2015/01/o-evdomadieos-kiklos-ton-eorton/

Λίγο πριν κοιμηθείς, σκέψου...


Λίγο πριν κοιμηθείς, σκέψου...
Λίγο πριν κοιμηθείς, σκέψου… Σκέψου ποιος είσαι, τι κάνεις πως πορεύεσαι στη ζωή σου.
Σκέψου το πώς κύλησε η μέρα και πώς εσύ αντέδρασες σε κάθε γεγονός.
Σκέψου πως ο Κύριος σε άφησε να ζήσεις και αυτή τη μέρα… Σου έδωσε άλλη μια ευκαιρία να Τον πλησιάσεις…
Μετά βγες απ’ τον εαυτό σου και σκέψου λίγο τους άλλους. Εσύ έχεις το σπίτι σου, το κρεβάτι σου… Όμως, κάποια παιδιά δεν έχουν να φάνε. Σκέψου πόσοι άνθρωποι περιφέρονται απελπισμένοι στους δρόμους. Αυτή την στιγμή. Άστεγοι, φτωχοί, πεινασμένοι, παιδιά μπλεγμένα στα ναρκωτικά, στο περιθώριο… Τόσος κόσμος υποφέρει.
Σκέψου πόσοι -αυτή τη στιγμή- πονάνε σ’ ένα νοσοκομείο, πόσοι θλίβονται επειδή έχασαν κάποιο πρόσωπο αγαπημένο, πόσοι είναι απελπισμένοι λόγω χρεών και δανείων, πόσοι άνθρωποι διψούν για λίγες στιγμές χαράς και δεν ξεδιψούν ποτέ… Πόνος, θλίψη, δυστυχία σε κάθε γωνιά του πλανήτη…Σκέψου τα όλα αυτά όχι για να απελπιστείς! Αλλά για να πεις ένα Κύριε ελέησον. Για να μπορέσεις να μαλακώσεις λίγο την καρδιά σου. Να την συντονίσεις στον παλμό της προσευχής. Ωραίο πράμα αυτό. Τώρα που θα πέσεις για ύπνο, να εύχεσαι για όλους!Αυτό σε ενώνει, σε κάνει μέτοχο χωρίς να σε γκρεμίζει ψυχολογικά. Και όταν Τον παρακαλέσεις, η καρδιά σου θα μαλακώσει. Θα γλυκαθεί. Θα έρθει ο ύπνος, θα σφαλίσει τα μάτια σου, κι εσύ θα κοιμηθείς μέσα στην προσευχή… Να τα θυμάσαι αυτά, λίγο πριν κοιμηθείς...
  • Από hellas-orthodoxy και agioritikovima.gr

το βρήκαμε εδώ http://4synodoiporoi.blogspot.gr/2015/01/blog-post_16.html?spref=bl

Βίντεο: Ο μικρός μου αδελφός από το φεγγάρι

 

    
Τι είναι το διαφορετικό, το ασυνήθιστο, το απροσδόκητο, το δύσκολο, ίσως και το μη φυσιολογικό; Ένα παιδί στο φεγγάρι μήπως; Ένα παιδί σε τόπο που δεν έχει πάει κανείς; Σαν να λέμε ένα παιδί με αυτισμό…
Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε και ο γάλλος κινηματογραφιστής Frédéric Philibert όταν δημιούργησε την ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο: “Mon petit frère de la lune” (Ο μικρός μου αδελφός από το φεγγάρι). Με ευαισθησία και ιδιαίτερα διακριτική διαχείριση του ζητήματος του παιδικού αυτισμού, το θέμα της ταινίας περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό κορίτσι που περιγράφει την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του μικρού αυτιστικού αδελφού της. Το εξαιρετικό κείμενο της ταινίας σε συνδυασμό με την ευαισθησία και αθωότητα που αποπνέουν οι σκέψεις και τα συναισθήματα ενός παιδιού-παρατηρητή, δημιουργούν μια ξεχωριστή κατάθεση ψυχής για τον αυτισμό και πώς αυτός βιώνεται κοινωνικά, ενδοοικογενειακά, συναισθηματικά…
* Η ταινία, εκτός των άλλων διακρίσεων, έλαβε το Β’ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας μικρού μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με θέμα την Αναπηρία “Emotion Pictures”.
Δείτε το βίντεο

Από: Νινέττα Φαφούτη
Πηγή: imommy.gr

το βρήκαμε εδώ http://www.diakonima.gr/2015/01/17

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

W. Shakespeare: «Μην μου ξυπνάς την λύπη μέσα μου»...


Δεν έχω θυμό μέσα μου!
Δεν έχω έχθρα για κανέναν!

Όμως μέσα μου κοιμάται μια λύπη!
Πρόσεχε μην μου την ξυπνάς!

Κι η λύπη, όταν την ξυπνάς, γίνεται θάνατος!


Μην μου ξυπνάς την λύπη μέσα μου.
Άστην να κοιμηθεί, να γαληνέψει και να ξεχαστεί.
Θα 'θελα να μπορούσα να θυμώσω και να φωνάξω.
Να ξεσπάσω, να κλάψω, να εκδικηθώ.
Μόνο που τίποτα από αυτά δεν θέλω να κάνω.
Το μόνο που θέλω είναι να κοιμίσω την λύπη μου.
Να την κοιμίσω και να την ξεχάσω.
Όπως κάνω ότι ξεχνώ τόσα πράγματα.
Κι ας μην τα ξεχνώ.
Θέλω να περπατήσω και να μυρίσω νυχτολούλουδο.
Να περιπλανηθώ σε δρομάκια άγνωστα.
Θέλω να μετακομίσω σε καινούρια γειτονιά.
Να περπατήσω τους δρόμους της και να ανακαλύψω καινούρια μυστικά.
Τόσα θέλω, μόνο που δεν ξέρω τι μπορώ.
Ή μήπως μπορώ ό,τι θέλω;
-----------------------
Είναι όλα τόσο ξεκάθαρα πια.
Χάθηκε η ομίχλη, διαλύθηκαν τα σύννεφα
κι η ομορφιά και η ασχήμια
μας κοιτούν κατάματα.
Μην μου ξυπνάς αυτά που αφήνω να κοιμούνται
William Shakespeare
 

"ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" Β' Λυκείου ΔΕ 24. Πίστη και επιστήμη: αλληλοαποκλειόμενα ή αλληλοσυμπληρούμενα;

      Πώς ξεκίνησε το σύμπαν; Τι υπήρχε πριν από αυτό;Υπήρχε χρόνος πριν από τον χρόνο;
Οι επιστήμονες είναι διχασμένοι. Aκόμα προσπαθούν να λύσουν αυτό το πανάρχαιο αίνιγμα. Στην Ελβετία χιλιάδες επιστήμονες εργάζονται στο μεγαλύτερο πείραμα του κόσμου. Αναζητούν το «μποζόνιο του Χιγκς», ή αλλιώς, το «σωματίδιο του Θεού».
Η ανακάλυψη του ίχνους του θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο; Θα επηρεάσει την πίστη των ανθρώπων;
Έχει να προσφέρει σήμερα η Πατερική Θεολογία στην ανθρώπινη αναζήτηση για την Αρχή του Κόσμου; Ποιά είναι η προσφορά της στην ιστορία της Επιστήμης;

Τέσσερις χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης αναζήτησης, με τη Μυθολογία, τη Φιλοσοφία, τις Θρησκείες, μέχρι τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, και το αιώνιο μυστήριο παραμένει άλυτο.

nerit.gr

ΠΗΓΉ http://samakos9.blogspot.gr/2015/01/blog-post.html?spref=bl


 

Όλα τα κομμάτια μαζί"Όλα τα κομμάτια μαζί", μια ταινία της Μαίρης Καριωτάκη, σε σκηνοθεσία Ρένας Σκουρογιάννη με θέμα τον αυτισμό.

Περίληψη:

Μια παρέα, μια καφετέρια, μια φλυτζάνια, χίλια κομμάτια.. Η ταινία αποτελεί ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητα του Βασίλη, ενός φοιτητή που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού και παλεύει με τις φοβίες και τις εμμονές του. Παλεύει,να σταθεί σε μια κοινωνία που δεν χαρίζεται στην διαφορετικότητα. Δίπλα του, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, οι φίλοι του. Τα υπόλοιπα κομμάτια του πάζλ.

Γιατί ο Χριστός βαπτίσθηκε τριάντα ετών;Λένε: ο Χριστός βαπτίσθηκε σε ηλικία τριάντα ετών, και μάλιστα ενώ ήταν Θεός, και συ με συμβουλεύεις να κάνω γρήγορα το βάπτισμα;

Λέγοντας ότι ήταν Θεός έδωσες την απάντηση. Εκείνος ήταν η ίδια η κάθαρση και δεν είχε ανάγκη από αυτήν· αλλά «καθαρίζεται» και σαρκώνεται για σένα, ενώ ήταν άσαρκος. Και ούτε κινδύνευε καθυστερώντας το βάπτισμά του. Διότι αυτός ήταν ρυθμιστής και του πάθους και της γεννήσεώς του. Ενώ για σένα είναι μεγάλος ο κίνδυνος αν πεθάνεις έχοντας γεννηθεί μόνο τη γέννηση της φθοράς και χωρίς να ντυθείς την αφθαρσία που δίνει το βάπτισμα.

Σκέπτομαι ακόμη και το άλλο· ότι εκείνος έπρεπε τότε να βαπτισθεί, ενώ για σένα δεν συντρέχει ο ίδιος λόγος. Διότι άρχισε το δημόσιο έργο του όταν έγινε τριάντα ετών, όχι νωρίτερα, και για να μη δώσει την εντύπωση ότι είναι ένας που θέλει να επιδειχθεί και για να δείξει ότι υπέστη πλήρη τη δοκιμασία της αρετής, και τέλος επειδή αυτή η ηλικία εθεωρείτο κατάλληλη για να έχει δοκιμασθεί κάποιος στην αρετή.

(Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος Μ΄ - εις το Άγιον Βάπτισμα)

http://kataskinosi-agkyra.blogspot.gr/2015/01/blog-post_91.html

Όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ώπιν

    

Σας εύχομαι, τώρα που τελείωσαν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με ειρήνη. Όλοι οι θνητοί απ’ εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός μονοιασμένος για την κοινή προκοπή.
Να θεωρείτε την οικουμένη Πατρίδα σας με Κοινούς Νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξαρτήτως Φυλής.
Δεν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, σε αυτούς που κατάγονται από την Ελλάδα και σε βαρβάρους.
Δεν μ’ ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριον, την ΑΡΕΤΗΝ.

Για μένα κάθε καλός Ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρον.

Αν ποτέ σας παρουσιασθούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα παρά θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα έρθω εγώ διαιτητής σας.

Τον ΘΕΟ δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό ΠΑΤΕΡΑ όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη ζωή που κάνουν τ’ αδέλφια στην οικογένεια.

Από μέρους μου σας θεωρώ όλους ίσους, λευκούς ή μελαμψούς και θα ήθελα να μην είστε υπήκοοι μόνον της κοινοπολιτείας μου, αλλά όλοι μέτοχοι, όλοι συνέταιροι.

Όσο περνάει από το χέρι μου θα προσπαθήσω να συντελεσθούν αυτά που υπόσχομαι.

Τον όρκο τούτον που δώσαμε με την σπονδή απόψε κρατήστε τον σαν ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΑΠΗΣ.

Αναφορά στα γεγονότα της Ώπιδος (324 π.Χ.)

Η στάση που ξέσπασε στην πόλη Ώπιδα, ο λόγος του Μ. Αλεξάνδρου, καθώς και ο όρκος του που δόθηκε με την σπονδήν αναφέρονται σε σποραδικά ιστορικά στοιχεία. Η προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου πέρασε στο Θρύλο. Και ήταν τούτο επόμενο. Το μυθιστόρημα του Μ. Αλεξάνδρου, γραμμένο στον Γ΄μ.Χ. αιώνα από τον Ψευδοκαλλισθένη, γνώρισε πολλές εκδόσεις και εικονογραφήσεις.
Ιστοριογράφος του Αλεξάνδρου, υπήρξε ο φιλόσοφος Καλλισθένης, ανεψιός του Αριστοτέλη, ο οποίος και ακολούθησε τις εκστρατείες του. Τα έργα που έγραψε (Ελληνικά, Ιερός πόλεμος κλπ.) δεν σώζονται ολόκληρα, παρά μόνον αποσπάσματα.
Ένα από τα έργα υπάρχει σε μετάφραση Λατινική, Συριακή και Αρμένικη.
Εκεί αναφέρεται ο λόγος-όρκος που εξεφώνισε ο Αλέξανδρος ενώπιον 9.000 αξιωματούχων και προυχόντων στην Ώπιδα το 324 π.Χ.
Στην Ελληνική ο όρκος αναφέρεται σε «σπαράγματα» του Ερατοσθένους - μεγάλου μαθηματικού, ιστορικού και φιλολόγου της Αρχαίας Ελλάδας (257-194 π.Χ.) - καθώς και στον Ψευδοκαλλισθένη (Βιβλ. Β΄και Γ΄).
Στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ έχει δημοσιευθεί ο όρκος του Μ. Αλεξάνδρου.
Ο Καλλισθένης συνιστούσε στον Αλέξανδρο να αποφεύγει τη θεοποίησή του και να απομακρύνει από το θρόνο του τους αυλοκόλακες. Οι αυλοκόλακες όμως βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία και κατηγόρησαν στον Αλέξανδρο τον Καλλισθένη, ο οποίος υπέπεσε στη δυσμένειά του. Τελικά θανατώθηκε.
***
Ο Μ. Αλέξανδρος, μετά το δεύτερο γάμο του με τη Στάτειρα, κόρη του Δαρείου, συγκρότησε ένα στρατό από Πέρσες, εκπαιδευμένους με Μακεδονικό τρόπο, που ωνομάσθηκαν επίγονοι και έφτασαν τις 30.000. Το γεγονός αυτό δυσαρέστησε τους Μακεδόνες πολεμιστές και, όταν ο Αλέξανδρος θέλησε να στείλει πίσω στη Μακεδονία τους παλαιμάχους του στρατού του, ξέσπασε στην πόλη Ώπιδα το καλοκαίρι του 324 π.Χ. μια μεγάλη στάση. Τελικά ο Αλέξανδρος συμφιλιώθηκε με το στρατό του και 10.000 παλαίμαχοι Μακεδόνες με επικεφαλής τον Κρατερό (δεύτερο τη τάξει) ξαναγύρισαν στη Μακεδονία, αφού πήραν ικανοποιητική αποζημίωση.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ

http://www.artionrate.com/index.php/artion-magazine/artion-kalesma/1164-orkos-megalou-aleksandroy

Πώς σώθηκε ο Αγ.Ιωάννης ο Πρόδρομος από την Σφαγή των Νηπίων που διέταξε ο Ηρώδης;


…και η τιμωρία του πατέρα του, Ζαχαρία.

…Στην μαύρη λίστα ήταν και ο Πρόδρομος.
Ήταν τότε περίπου δύο ετών, αλλά σώθηκε εκ θαύματος. Η Ελισάβετ τον πήρε στην αγκαλιά της και έτρεξε να κρυφτεί. Ανέβηκε στο βουνό. Πάνω στην μεγάλη της αγωνία έβγαλε κραυγή και είπε: «Όρος Θεού! Δέξου την μάνα και το παιδί». Ευθύς το βουνό κόπηκε στην μέση. Μάνα και παιδί πέρασαν απέναντι! «Η δε Ελισάβετ λαβούσα τον Ιωάννη πέτρα παρεκάλει. Δέξαι μητέρα μετά τέκνον, Λίθος μητέραν συν τέκνον δέχεται» (Όρθρος ΚΘ Δεκεμβρίου).
Εν τω μεταξύ ο Ηρώδης έψαχνε για τον Ιωάννη. Έστειλε στρατιώτες τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη.
-Πού έκρυψες το παιδί σου; του είπαν.
-Εγώ είμαι λειτουργός του Υψίστου, δεν γνωρίζω πού είναι τώρα ο υιός μου, απάντησε.
Οι στρατιώτες μετέφεραν τα νέα στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης θύμωσε. Έδωσε εντολή να σφάξουν τον πατέρα του Προδρόμου. Και τον έσφαξαν μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου (Μτ.23:35).

Από το βιβλίο Χαίρε Κεχαριτωμένη, του π. Βασιλείου Μπακογιάννη, εκδ. Θαβώρ, σ. 81-82
για την αντιγραφή Alexia-momyof6
https://antexoume.wordpress.com
 
 
 

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

08-01-15 Δελτίο Τύπου για την Τράπεζα Θεμάτων Α΄και Β΄Λυκείου


Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Λοβέρδος ανακοίνωσε την διακοπή τροφοδότησης της Τράπεζας Θεμάτων για το τρέχον σχολικό έτος και τον περιορισμό του αριθμού των θεμάτων ανά μάθημα για την Α΄και Β΄ Λυκείου.
Συγκεκριμένα:
1. Από 21 Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία έναρξης του Β΄ Τετραμήνου, να διακοπεί η τροφοδότηση της τράπεζας θεμάτων με νέα θέματα.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή:
α) Να εξορθολογιστεί ο αριθμός των θεμάτων , με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος, τη διδακτέα ύλη και τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των θεμάτων σε κάποια μαθήματα κρίνεται υπερβολικά μεγάλος.
Παρατηρούνται επαναλήψεις και ασάφειες, ενώ αντλούνται θέματα από μη σημαντικά τμήματα της ύλης, με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται μηχανιστική μάθηση (αποστήθιση), να ακυρώνεται μερικώς η φιλοσοφία του Νέου Λυκείου και να οδηγείται μεγάλος μέρος μαθητών στα φροντιστήρια.
Ένα παράδειγμα: Για το μάθημα «Φιλοσοφία» της Β΄ Γενικού Λυκείου, που διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως, η Τράπεζα περιέχει 299 θέματα!! Στο συγκεκριμένο μάθημα θα μπορούσε με 70 περίπου θέματα να καλυφθεί επαρκώς το σύνολο της διδακτέας ύλης.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε σχέση με πολλά άλλα μαθήματα της Β΄ Τάξης.
β) Να ολοκληρωθεί, όπου δεν έχει γίνει αυτό, η κάλυψη του συνόλου της διδακτέας ύλης.
2. Μετά την 21η Ιανουαρίου και μέχρι το τέλος του Μαρτίου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και αναπροσαρμογές, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση λανθασμένων ή ασαφών θεμάτων αλλά και τα ζητούμενα των θεμάτων να σχετίζονται απόλυτα με τις οδηγίες διδασκαλίας.
3. Τα θέματα να ταξινομηθούν κατά κεφάλαιο ή κατά διδακτική ενότητα, ώστε να είναι ευχερέστερη η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία.
Ενδεικτικά για τη Β΄ Λυκείου:
τη συνέχεια δείτε εδώ

http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/12756-08-01-15-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%84%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%84%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.html

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...