Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Διδακτ.Ενότητα 14 .Ο Τριαδικός Θεός : γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Α Λυκείου

 Για τους μαθητές της α΄λυκείου ,το σχεδιάγραμμα του μαθήματος 14 .

Διδακτ.Ενότητα 14  .Ο Τριαδικός  Θεός : γιορτές  της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος    

Το γεγονός της Πεντηκοστής : 50 μέρες μετά την Ανάσταση ,πραγματοποιήθηκε η «κάθοδος» του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού.Εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Χριστού προς τους αποστόλους ότι το Αγ.Πνεύμα είναι ο νέος Παράκλητος ,που θα παραμείνει στην Εκκλησία και θα την εμπέει με τη χάρη του.

Τι φανερώνει η Πεντηκοστή;
  1. Είναι η εκπλήρωση της δημιουργίας και της ιστορίας
  2. Οι απόστολοι ιδρύουν την επίγεια Εκκλησία
  3. Ο φωτισμός των μαθητών είναι η αρχή του φωτισμού όλης της οικουμένης
  4. Εκδηλώνεται η ενότητα των ανθρώπων
Η χάρη του Αγ.Πνεύματος μεταδίδεται μέσα από τη λατρεία,δηλ. από τα μυστήρια. Τα υλικά στοιχεία αγιάζονται και εντάσσονται στη βασιλεία του Θεού.

Ερμηνεία της εικόνας της Πεντηκοστής .(βλέπε σελ.79)      

Τριαδικός θεός.

Ο Θεός είναι                         Ένας ως προς την ουσία  ΚΑΙ       
                                    Τριαδικός ως προς τα πρόσωπα =υποστάσεις

Τα τρία πρόσωπα είναι μεταξύ τους ομοούσια (=έχουν την ίδια ουσία)

Μεταξύ τους τα πρόσωπα είναι ισότιμα .Αυτή η αγαπητική κοινωνία αποτελεί πρότυπο της εκκλησιαστικής κοινωνίας .Καλούμαστε να γίνουμε ισότιμοι σε μια κοινωνία ,χωρίς διαφορές.

Κάθε πρόσωπο είναι ολόκληρος και τέλειος Θεός 
.Τα χαρακτηριστικά τους ιδιώματα
Πατέρας = αγέννητος
Υιός = ‘’γεννάται’’ αιώνια από τον Πατέρα
Άγιο Πνεύμα =’’εκπορεύεται ‘’ αιώνια από τον Πατέρα                                                  
                                                                              Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Αγαπημένοι μου γονείς, φεύγω - δ.ε. 12 ( γ΄λυκείου )

δ.ε  12. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο κοινωνικός ψυχολόγος Έριχ Φρομ (1900-1980) επισημαίνει ότι στη ζωή του ανθρώπου πρέπει να πραγματοποιηθούν διαδοχικά τρεις έξοδοι: από τη μήτρα της μητέρας του, από το στήθος της και από την αγκαλιά της1
Η τρίτη έξοδος σημαίνει τη συγκρότηση του παιδιού σε ξεχωριστή προσωπικότητα που δεν θα είναι εξάρτημα της γονεϊκής ύπαρξης. Η έξοδος αυτή, μολονότι είναι εξαιρετικά σημαντική για την ψυχική υγεία, δεν επιτυγχάνεται πάντα και απ' όλους. Συχνά δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι η εξάρτηση από τον γονιό φέρει το ευγενέστερο προσωπείο: το προσωπείο της αγάπης. Σε τέτοια περίπτωση όμως πρόκειται για μια "αγάπη" κτητική. Ο άλλος δεν αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή ύπαρξη, αλλά σαν ιδιοκτησία. Κι έτσι, αντί να είναι στόχος της διαπαιδαγώγησης η διαμόρφωση του νέου ανθρώπου σε ελεύθερη και αληθινή προσωπικότητα είναι η διατήρηση αυτής της εξάρτησης.


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C134/152/1091,4008/ 

Η Οικογένεια Μπελιέ

         Στην οικογένεια Bélier, όλοι είναι κουφοί, εκτός από την Πάολα, 16 ετών. Κάνει την απαραίτητη διαμεσολάβηση για λογαριασμό των γονέων της σε καθημερινή βάση, κυρίως όσον αφορά στην εκμετάλλευση της οικογενειακής φάρμας. 
Μια μέρα, παρακινημένη από τον καθηγητή μουσικής της, ο οποίος ανακάλυψε το ταλέντο της στο τραγούδι, αποφασίζει να προετοιμαστεί για το διαγωνισμό του Radio France. Μια επιλογή ζωής που σημαίνει για εκείνη τον αποχωρισμό από την οικογένειά της... πηγή http://samakos9.blogspot.gr/2015/09/blog-post_8.html?spref=bl

δ.ε.29 ο Ιουδαϊσμός

 
 Δύο αποσπάσματα από την ταινία '' βιολιστής στη στέγη '' , σχετικά με τη διδακτική ενότητα  29
 ( ο Ιουδαϊσμός ) ,της β΄λυκείου .  

   
 

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Οδηγίες για τις γραπτές εξετάσεις στα Θρησκευτικά Λυκείου

             Θ. Θρησκευτικά


1. Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα Θρησκευτικά στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25).
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
2. Για το μάθημα Θρησκευτικά στη Β΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25).
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.
β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
3. Τα Θρησκευτικά στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες:
α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.
β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική ικανότητα από μέρους των μαθητών.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.»

http://www.esos.gr/arthra/40956/odigies-gia-ton-tropo-axiologisis-mathimaton-toy-genikoy-lykeioy-gia-sholiko-etos-2015

δ.ε.18 οι ιερές εικόνες

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Δραστηριότητα επανάληψης στην εισαγωγή της Α΄γυμνασίου - παιχνίδι με κάρτες

Τελειώνοντας τα εισαγωγικά μαθήματα της Παλαιάς Διαθήκης , μπορούμε να αφιερώσουμε ένα μάθημα για να κάνουμε μια επανάληψη με τους μαθητές μας , με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο ,παίζοντας ένα παιχνίδι με κάρτες.

Θα χρειαστεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο σπίτι για να ετοιμάσετε τις κάρτες την πρώτη φορά ,αλλά θα τις έχετε έτοιμες και για τις επόμενες φορές .

Ηλικία : μαθητές της Α΄γυμνασίου.
Χρόνος ; 30΄
Υλικά : κάρτες λευκές (σε μέγεθος 10 χ 6 εκ.), μαρκαδόρος με λεπτή μύτη ,χρωματιστά λαστιχάκια.
Προετοιμασία στο σπίτι :
- Επιλέγουμε όσες προτάσεις θέλουμε από τα μαθήματα της επανάληψης μας. ( τουλάχιστον 10 )
- γράφουμε σε κάθε κάρτα μία ή δύο λέξεις μιας πρότασης.
- πίσω από κάθε κάρτα της ίδιας πρότασης γράφουμε τον αριθμό 1.( όταν θα τελειώσει το παιχνίδι θα μπορέσουμε πολύ εύκολα να τακτοποιήσουμε πάλι τις κάρτες -προτάσεις.)
- τις τυλίγουμε ανακατεμένα με ένα λαστιχάκι.
- συνεχίζουμε με την ίδια διαδικασία για όσες προτάσεις διαφορετικές επιθυμούμε ,βάζοντας κάθε φορά διαφορετικό αριθμό πίσω από τις κάρτες .( π.χ. όλες οι κάρτες της δεύτερης πρότασης έχουν το 2, της τρίτης πρότασης το 3 κτλ.)


πακετάκια με τις προτάσεις
αριθμούμε με τον ίδιο κωδικό αριθμό όλες τις κάρτες της ίδιας πρότασης και με διαφορετικό αριθμό τις προτάσεις μεταξύ τους.


Σκοπός : η κάθε ομάδα να βάλει στη σωστή σειρά τις κάρτες από το πακετάκι και να σχηματίσει την πρόταση.

Τρόπος : Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 4 μαθητών .( ένας πρακτικός και γρήγορος  τρόπος είναι να γυρίσουν απλά οι μαθητές του μπροστινού θρανίου προς το πίσω θρανίο .Έτσι αποφεύγουμε τις  μετακινήσεις των μαθητών.)
Μοιράζουμε σε κάθε ομάδα από ένα πακέτο με κάρτες , που αποτελούν μία πρόταση και μία σελίδα χαρτί στην οποία οι μαθητές θα γράψουν την πρόταση ολοκληρωμένη..
Δίνουμε το σύνθημα και οι ομάδες ανοίγουν το πακετάκι προσπαθώντας να συναρμολογήσουν την πρόταση. Την γράφουν στο χαρτί ,μαζί με τον κωδικό αριθμό 
Σωστή θεωρείται η πρόταση με τη σωστή σύνταξη και με τα σωστά σημεία στίξη (κόμμα και τελεία) 
.Μαζεύουν όλες τις κάρτες με το λαστιχάκι και τις επιστρέφουν στην έδρα .Στη συνέχεια παίρνουν άλλο πακετάκι και επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ,μέχρι να συμπληρώσουν 5 προτάσεις.
Στο τέλος διαβάζουν από το χαρτί τις προτάσεις που  βρήκαν.

Νικητής : Όποια ομάδα βρει πιο γρήγορα 5 προτάσεις είναι η νικήτρια.

Προτεινόμενες προτάσεις  
1.Η Αγία /  Γραφή / είναι / το ιερό / βιβλίο / για τους /  χριστιανούς / όλου / του  κόσμου. 
2.Η Αγία / Γραφή / μας μιλάει / για μαι / επικοινωνία / και τη σχέση / του Θεού / με τους / ανθρώπους.
3.Η Αγία / Γραφή / αποτελείται / από δύο / αχώριστα / ενωμένες / συλλογές βιβλίων : / την Παλαιά Διαθήκη / και την / Καινή / Διαθήκη.
4.Κανόνας / είναι / η συλλογή / των 76 / βιβλίων / της Αγ.Γραφής / και αποτελεί / ''κλειστό'' / κατάλογο.
5.Τα βιβλία / της Παλαιάς / Διαθήκης / είναι / θρησκευτικά / γιατί / μιλούν / για τη στενή / σχέση / των ανθρώπων/ με το Θεό .
6.Τις εκφράσεις / της Παλαιάς / Διαθήκης / όπου / ο Θεός / παρουσιάζεται / ως άνθρωπος , / τις ονομάζουμε / ανθρωπομορφικές. 
7.Τα περισσότερα / βιβλία / της  Παλαιάς / Διαθήκης / γράφτηκαν / στην εβραϊκή / γλώσσα / και λίγα / βιβλία / στα ελληνικά. 
8.Την Παλαιά / Διαθήκη / χρησιμοποιούμε / στη λατρεία / της Εκκλησίας, / στους ύμνους / και στην εικονογράφηση / των ναών.
9.Η ''Γη' / της Επαγγελίας''/ σημαίνει / η Γη  / Χαναάν ,/ δηλαδή / χώρα / της υπόσχεσης / και είναι /  η Παλαιστίνη.
10.Οι συγγραφείς / της Παλαιάς Διαθήκης / κατέγραψαν / την αποκάλυψη / του Θεού / χρησιμοποιώντας / εικόνες, / σύμβολα και / ανθρωπομορφικές / εκφράσεις.
11.Τα γεγονότα / της Παλαιάς / Διαθήκης / εκτυλίσσονται / στην περιοχή / που ονομάζεται / Μέση / Ανατολή.
12.Ο Θεός / ζητά / την ελεύθερη / συνεργασία / του ανθρώπου, / για να / τον βοηθήσει / να σωθεί / από το / κακό.
13.Τα βιβλία / της Παλαιάς / Διαθήκης / είναι / 49 / και χωρίζονται / σε ιστορικά, / ποιητικά-διδακτικά / και / προφητικά.

Σχόλιο : Τα παιδιά χαίρονται πολύ με αυτήν τη δραστηριότητα, συνεργάζονται μεταξύ τους και κάνουν μια επανάληψη στα βασικά σημεία της εισαγωγής .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...