Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

When God Run Animated Music VideoΚαι αναστάς ήλθε προς τον πατέρα εαυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού, και κατεφίλησεν αυτόν.
Παραβολή του σπλαχνικού Πατέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...