Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς


Ἀνελθὼν εἰς οὐρανούς·
ὅθεν καὶ κατῆλθες,
ἐάσης ἡμᾶς ὀρφανοὺς Κύριε,
ἐλθέτω μή σου τὸ Πνεῦμα,
φέρον εἰρήνην τῷ κόσμῳ,
δεῖξον τοῖς Υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
ἔργα δυνάμεώς σου,
Κύριε φιλάνθρωπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...