Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Κατηχητικός λόγος Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου
Όποιος είναι ευσεβής και αγαπά το Θεό, ας απολαύσει την ωραία και  λαμπρή αυτή γιορτή (του Πάσχα). 
Όποιος δούλος είναι ευγνώμονας, ας εισέλθει χαρούμενος στην ευφροσύνη (του Θείου Δείπνου) του  (Αναστάντος) Κυρίου του. 
Όποιος καταπονήθηκε νηστεύοντας ας απολαύσει τώρα την αμοιβή του (δηλ. το ουράνιο Δείπνο). 
Όποιος απ’ την 6η πρωινή ώρα (δηλ. την αρχή της ζωής του) υπηρέτησε τον Κύριο, ας δέχεται σήμερα την αμοιβή που δίκαια του ανήκει.
 Όποιος προσήλθε  στην πίστη μετά την 9η  πρωινή (δηλ. κατά τη νεανική του ηλικία), ας συμμετέχει με προθυμία στη γιορτή. 
Όποιος προσήλθε στην πίστη μετά την 12η μεσημβρινή (δηλ. κατά την ώριμη ηλικία), ας μην έχει καμιά αμφιβολία (αν θα τον δεχθεί ο Χριστός),  γιατί καθόλου δε ζημιώνεται. 
Όποιος καθυστέρησε και προσήλθε στην πίστη κατά την 3η απογευματινή ώρα (δηλ. στα γηρατειά του), ας πλησιάσει (τον Κύριο) χωρίς κανένα δισταγμό. 
Όποιος προσήλθε στην πίστη και αυτή την 5η απογευματινή (δηλ. τις τελευταίες στιγμές της ζωής του), να μη φοβηθεί εξαιτίας της βραδύτητας. 
Γιατί ο Δεσπότης Χριστός είναι πλουσιοπάροχος στις δωρεές Του∙ δέχεται  τον τελευταίο με την ίδια προθυμία που δέχθηκε τον πρώτο. 
Αναπαύει αυτόν που προσήλθε στο τέλος της ζωής του, όπως  εκείνον που τον υπηρέτησε απ’ την αρχή της ζωής του. 
Και αυτόν που προσήλθε τελευταίο ελεεί και τον πρώτο περιποιείται∙ και σε εκείνον δίνει και σε αυτόν προσφέρει (τις δωρεές Του)∙ και τα έργα (της αρετής) δέχεται και τη διάθεση (γι’ αυτά) αναγνωρίζει. 
Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. 
Επομένως εισέλθετε όλοι στη χαρά του Κυρίου σας. 
Και όσοι προσήλθατε πρώτοι (νέοι) και όσοι προσήλθατε δεύτεροι (γέροντες), λάβετε το μισθό σας. 
Πλούσιοι και φτωχοί πανηγυρίστε μεταξύ σας∙ όσοι κυριαρχήσατε στα πάθη σας, αλλά και όσοι δείξατε αμέλεια, τιμείστε τη σημερινή ημέρα. 
Όσοι τηρήσατε τη νηστεία και όσοι δεν την τηρήσατε ευφρανθείτε σήμερα.
 Η τράπεζα είναι γεμάτη (από τα Τίμια Δώρα), απολαύστε όλοι. 
Ο Μόσχος ( δηλ. ο Χριστός που θυσιάσθηκε για τις αμαρτίες μας) είναι πολύς (ανεξάντλητος), κανείς να μη φύγει (απ’ τον ιερό ναό) πεινασμένος (απ’ το Σώμα και Αίμα του Κυρίου). 
Όλοι απολαύστε το Συμπόσιο της πίστης∙ όλοι απολαύστε τα πλούσια Δώρα που προσφέρει η αγαθότητα του Θεού μας. 
Κανένας να μη θρηνεί για την φτώχεια του∙ γιατί φανερώθηκε (με την Ανάσταση) η Βασιλεία του Θεού, που ανήκει σε όλους.  
Κανένας να μην οδύρεται για τα πταίσματά του∙ γιατί απ’ τον τάφο του Χριστού ανέτειλε η συγχώρεση.
 Κανένας να μη φοβάται το θάνατο∙ γιατί (απ’ αυτόν) μας ελευθέρωσε ο θάνατος του Σωτήρα. 
Αν και κρατήθηκε απ’ το θάνατο ο Σωτήρας μας, τον εξαφάνισε. 
Ο Κύριος που κατέβηκε στον άδη, τον λαφυραγώγησε. 
Τον πίκρανε όταν ο άδης γεύτηκε τη Σάρκα Του. 
Και αυτό προφητεύοντας ο Ησαΐας κραύγασε: Ο άδης –είπε- πικράθηκε όταν Σε συνάντησε κάτω. 
Πικράθηκε, γιατί καταργήθηκε. 
Πικράθηκε, γιατί εμπαίχτηκε.
 Πικράθηκε,  γιατί νεκρώθηκε. 
Πικράθηκε, γιατί καθαιρέθηκε. 
Πικράθηκε, γιατί φυλακίσθηκε. 
Έλαβε σώμα (του Χριστού) και βρέθηκε μπροστά στο Θεό (ο Χριστός είναι ο ενανθρωπήσας Θεός). 
Έλαβε χώμα (δηλ. γήινο σώμα) και συνάντησε τον ουρανό (δηλ. τον ουράνιο Θεό). 
Έλαβε αυτό που έβλεπε (δηλ. την ανθρώπινη φύση) και έπεσε (νικημένος) απ’ αυτό που δεν έβλεπε (δηλ. τη Θεότητα).
Που είναι θάνατε το κεντρί σου; Που είναι άδη η νίκη σου; Ανέστη ο Χριστός και συ έχεις κατανικηθεί! 
Ανέστη ο Χριστός και οι δαίμονες έχουν κατακρημνισθεί! 
Ανέστη ο Χριστός και χαίρονται οι άγγελοι!
 Ανέστη ο Χριστός και η ζωή κυριαρχεί! 
Ανέστη ο Χριστός και νεκρός (δεν θα παραμείνει) κανένας στον τάφο! (δηλ. όλους θα μας αναστήσει). 
Γιατί ο Χριστός που αναστήθηκε εκ νεκρών, έγινε η αρχή της ανάστασης των κεκοιμημένων. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία στους απέραντους αιώνες.     Αμήν.
http://ahdoni.blogspot.gr/2013/05/k.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...