Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Ευχή για τους μαθητές


Κύριε Ἰησού Χριστέ,
πηγή τῆς σοφίας καί τς γνώσης. Σύ, πού μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
κανες τούς ψαράδες πάνσοφους ἀποστόλους, καί τούς στειλες νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο,
γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου,
Σύ, Κύριε, πού με τό φῶς Σου διαλύεις

κάθε εἴδους σκοτάδι, δῶσε, αὐτό τό φῶς Σου να λάμψει καί στίς καρδιές ὅλων τῶν διδασκόντων καί τῶν μαθητῶν που σπουδάζουν στό κπαιδευτηριο αὐτό. Φώτιζέ τους νά ἀναζητοῦν τήν λήθεια, που εἶναι μία καί ἔχει πηγή σένα.
Δῶσε Κύριε, σύνεση, νά ἐπιθυμοῦμε νά κυβερνάει τήν ζωή μας τό φῶς Σου, καί νά ποθοῦμε, νά γεμίζει τήν ζωή μας.
Εὐλ όγησέ μας, Κύριε ὅλους, καί ἰδιαιτέρως αὐτά τά παιδιά, που τώρα
οἰκοδομοῦν τή ζωή τους.
Εὐλ όγησέ τα, νά ἐπιτύχουν στήν
προσπάθειά τους.
ξίωσέ τα, νά ὁλοκληρώσουν τις
σπουδές τους καί νά εἶναι χαρά καί καύχημα γιά τούς γονείς τους καί τούς δασκάλους τους.
ξίωσέ τα νά προκόψουν, σέ πίστη, σέ ἀνθρωπιά, καί σέ καλωσύνη, μέ τήν χάρη Σου καί μέ τήν εὐλογία Σου. ΑΜΗΝ
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...