Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ο άνθρωπος γινώσκων εαυτόν

 

Ο άνθρωπος γινώσκων εαυτόν γινώσκει ότι είναι ον λογικόν , νοερόν και αυτεξούσιον , επομένως ότι είναι ον θρησκευτικόν , κοινωνικόν , ηθικόν , ελεύθερον , θείου νου δεκτικόν και πνευματικώς αθάνατον. Το λογικόν επιβάλλει αυτώ το ορθώς διανοείσθαι , κρίνειν και συλλογίζεσθαι. Το αυτεξούσιον το πράττειν και ενεργείν κατά τας απαιτήσεις του πνεύματος , το δε νοερόν το προνοείν περί του πνεύματος. Το θρησκευτικόν διδάσκει φοβείσθαι τον Θεόν , το κοινωνικόν το υποστηρίζειν τας κοινωνίας , το ηθικόν το τηρείν τους θείους και ανθρωπίνους νόμους , το ελεύθερον κρατείν εαυτόν αδούλωτον τοις πάθεσι , το θείου νου δεκτικόν την επιζήτησιν του θείου φωτός. Το δε πνευματικώς αθάνατον την τήρησιν του πνεύματος εν αγνότητι και καθαρότητι.


 
                                                                                                                                                                                         

Αγίου Νεκταρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...