Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Χριστός Ανέστη - Επί ασπαλάθων

Ανάσταση και Ζωή - Επί ασπαλάθων

δραστηριότητα - παιχνίδι μνήμης - εικόνα της Ανάστασης

Εις Άδου Κάθοδος. πρώτο τέταρτο 16ου αιώνα. 73x 47x 2cm. Κέρκυρα.
Μουσείο
Αντιβουνιώτισσας.
πηγή φωτογραφιών Pentsos Panagiotis
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...